Fiskus da prawo do kosztów przy konwersji długu na kapitał

Podatkowe skutki konwersji długu na kapitał wiążą się z wieloma wątpliwościami. Jedna z nich ma być rozwiązana od 2019 r. W najnowszym bowiem projekcie zmian do ustaw o podatkach dochodowych (z 24.08.2018 r.) przewiduje się wprowadzenie przepisów wprost regulujących kwestię kosztów uzyskania przychodów przy przychodzie z aportu wierzytelności pożyczkowych oraz innych wierzytelności zaliczonych do przychodów. Niejednoznaczne jest, czy konwersja długu na kapitał stanowi wkład pieniężny czy niepieniężny. Ten pierwszy jest korzystniejszy, gdyż nie wiąże…