Korekta rentowności a działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2020 roku,  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2020.2.BG[1]) uznał, że płatność otrzymana przez spółkę z tytułu skorygowania poziomu rentowności na transakcji sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), nie stanowi przychodu strefowego podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Wnioskodawca prowadzi działalność w ramach modelu producenta kontraktowego, realizując produkcję i sprzedaż na podstawie zleceń otrzymywanych od spółek z grupy. Przychody…