Rozliczenie straty z lat ubiegłych nie przekreśla możliwości skorzystania ze zwolnienia dla transakcji krajowych

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego jest uzależnione od braku ponoszenia straty podatkowej w danym roku podatkowym, a nie jej rozliczania jako straty z lat ubiegłych – wynika z interpretacji Dyrektora KIS (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ) z 17 kwietnia 2019 r., odnoszącej się do przepisów z zakresu cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Interpretacja indywidualna dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia dokumentowania transakcji z podmiotami krajowymi (na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT)…