„Rynkowa zdolność kredytowa” – czy będą zmiany w zakresie art. 15 ca?

Artykuł 15 ca ustawy o CIT wzbudza zainteresowanie podatników. Tym razem pytanie dotyczące „rynkowej zdolności kredytowej” było przedmiotem interpelacji poselskiej. Jak słusznie zauważono nowy przepis w szczególności uderza w nowe przedsiębiorstwa, np. spółki celowe, które na starcie działalności mogą nie mieć wymaganej zdolności kredytowej, co wynika ze specyfiki ich działalności. Na naszym blogu również adresowaliśmy już kwestię oceny rynkowej zdolności kredytowej w kontekście zapisów artykułu 15 ca. (Czytaj:…