Owocowe frykasy bez prawa do odliczenia VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 lipca 2019 roku (sygn. akt I SA/Łd 217/19) stwierdził, że pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom. Sąd bowiem jednoznacznie stwierdził, że zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom spółki możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, udostępnianych w ogólnodostępnej kuchni służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz współpracowników i odbywa się…