Opodatkowanie odszkodowania od miasta dla Skarbu Państwa

“Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 18 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.28.2019. 1.AZ) rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT odszkodowania przyznanego na rzecz Skarbu Państwa za nieruchomość przejętą na własność miasta. Wnioskodawca, będący miastem na prawach powiatu, w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi publicznej, stał się właścicielem nieruchomości położonych w jej…

Raportowanie schematów to zmora podatników i doradców. Do tego obwarowana najwyższą sankcją, nawet ponad 21 mln zł

Przewidziany w resortowych objaśnieniach okres ochronny się skończył. Od 1 maja fiskus może nakładać wysokie kary za niewywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji. W wydanych w styczniu objaśnieniach podatkowych dotyczących stosowania przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) Ministerstwo Finansów wskazało, że ewentualne opóźnienia realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji…