Opodatkowanie odszkodowania od miasta dla Skarbu Państwa

„Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 18 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.28.2019. 1.AZ) rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT odszkodowania przyznanego na rzecz Skarbu Państwa za nieruchomość przejętą na własność miasta. Wnioskodawca, będący miastem na prawach powiatu, w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie drogi publicznej, stał się właścicielem nieruchomości położonych w jej…

Raportowanie schematów to zmora podatników i doradców. Do tego obwarowana najwyższą sankcją, nawet ponad 21 mln zł

Przewidziany w resortowych objaśnieniach okres ochronny się skończył. Od 1 maja fiskus może nakładać wysokie kary za niewywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji. W wydanych w styczniu objaśnieniach podatkowych dotyczących stosowania przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) Ministerstwo Finansów wskazało, że ewentualne opóźnienia realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem że obowiązki te zostaną wykonane do 28 lutego 2019 r. Z kolei w przypadku…