Jak właściwie udokumentować analizę porównawczą?

Od 2017 roku, dla części podatników (których przychody lub koszty przekroczyły 10 mln EUR) przeprowadzanie analiz porównawczych stało się obowiązkowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jak zaprezentować przeprowadzoną analizę porównawczą? Co prawda, przepisy nie wskazują, w jakiej formie powinna zostać zaprezentowana analiza porównawcza. Jednak w związku z tym, że analiza porównawcza jest elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych, najczęściej jest ona prezentowana w formie raportu, stanowiącego załącznik…