Transakcje finansowe a zasada arm’s length – jakie czynniki należy wziąć pod uwagę analizując transakcje pożyczek, cash-pooling oraz hedging

Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednim wpisie, OECD opublikowała wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych (ang. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions) [dalej: Wytyczne]. Po wpisie dotyczącym rozdziału B. Wytycznych nadszedł czas na szczegółową analizę funkcji finansowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, czyli Rozdział C. Rozdział ten opisuje funkcje treasury w grupie, ale skupia się w szczególności na problematyce pożyczek wewnątrzgrupowych. W rozdziale C. podkreślono,…

Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych

11 lutego 2020 r., OECD opublikowała długo wyczekiwane w świecie cen transferowych wytyczne dla transakcji finansowych (ang. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions). Chociaż projekt wytycznych pojawił się już w połowie roku 2018, to jednak czasochłonne było wypracowanie międzynarodowego konsensusu w poszczególnych kwestiach związanych z ustaleniem rynkowego wynagrodzenia w transakcjach finansowych. Wytyczne zostały podzielone na sześć sekcji A-F. Sekcja A to krótki wstęp. W sekcji B zaadresowano kwestie związane…

Czy dokumenty otrzymane z grupy będą wystarczające do spełnienia nowych obowiązków TP w Polsce?

Wiele państw wprowadziło do swojego porządku prawnego zmiany w zakresie cen transferowych w ostatnich latach jako następstwo spójnych rozwiązań z zakresu cen transferowych wypracowanych w ramach prac projektu BEPS (który dotyczy działań mających na celu przeciwdziałanie erozji opodatkowania i przerzucaniu zysków) przez OECD. Projekt ten wprowadził w ramach działania 13 (Action 13) m.in. koncepcję tzw. trójwariantowego podejścia do dokumentacji cen transferowych (z ang. three-tiered approach to transfer pricing documentation),…