Zmiany w CIT i VAT

20 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano informację o pracach nad projektem zmian w CIT, VAT oraz Ordynacji Podatkowej (nr projektu UC11). Inicjatywa zakłada połączenie ogłoszonych już wcześniej projektów nowelizacji z dodatkowymi zmianami, które mają doprecyzować o wprowadzone niedawno przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. W zakresie podatków dochodowych projekt zakłada m.in. implementację tzw. dyrektywy ATAD 2, której celem jest przeciwdziałanie rozbieżnościom…

Zagraniczne rachunki bankowe wymykają się przepisom o białej liście – a sankcje?

Przepisy o tzw. białej liście podatników zostały już opublikowane. Od 1 września przedsiębiorcy zobowiązani będą do dokonywania płatności na rachunki wskazane w wykazie. W innym przypadku, grozić im mogą sankcje – zarówno w CIT/PIT, jak i VAT. Co zatem z płatnościami na zagraniczne rachunki kontrahentów, którzy nie otworzyli rachunku bankowego w Polsce? Literalne brzmienie przepisów wskazuje, że sankcje będą miały zastosowanie. Najdotkliwiej odczują to polscy przedsiębiorcy, ale nie tylko. Wśród licznych zmian w VAT i działań mających…

Kosztem podatkowym dla firm będzie płatność tylko na konkretny rachunek bankowy kontrahenta

10 maja 2019 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe rozwiązanie, popularnie nazywane jest „białą listą” podatników VAT. W istocie stanowić to będzie rozwinięcie i połączenie w jeden, dotychczas funkcjonującego systemu trzech osobnych wykazów podatników VAT. Nowy wykaz podmiotów będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Nowy (połączony) wykaz…