Różnice kursowe od dywidendy wypłaconej w walucie obcej

Wartość dywidendy do podziału miedzy wspólników ustala się złotych. Wynika to z ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej. Nie ma jednak przeszkód, aby dywidenda określona w uchwale o podziale zysku i wyrażona w złotych, została faktycznie wypłacona w innej walucie. W celu faktycznego wypłacenia dywidendy w innej walucie, konieczne będzie jednak ustalenie jej wartości w tej innej walucie, czyli przeliczenie. Co do zasady, przeliczeniu podlega kwota dywidendy…