WSA pyta TSUE o błędy na fakturze

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczania VAT z faktury zawierającej błędy w opisie towaru – z takim pytaniem prejudycjalnym zgłosił się wrocławski WSA do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak opisał WSA w pytaniu, sprawa dotyczy postępowania kontrolnego za luty i marzec 2013 roku, w którym organy podatkowe zakwestionowały prawo podatnika do odliczenia podatku VAT z faktur z błędnie wskazanym rodzajem towaru. To co jednak mogło mieć kluczowe znaczenie w analizowanej sprawie to fakt, iż w toku postępowania…