Kiedy można zablokować rachunek bankowy podatnika

Ledwo 30 kwietnia br. weszły w życie przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące, jak to ujęto w ustawie, przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, a już w Sejmie procedowana jest ich nowelizacja. Instytucją, która na mocy ww. przepisów została wprowadzona do Ordynacji podatkowej jest blokada rachunku bankowego tzw. podmiotu kwalifikowanego. Szef KAS może zażądać blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny jeżeli posiadane informacje – w tym analizy ryzyka…