Zmiany zmiany… tym razem o opodatkowaniu VAT voucherów

Tym razem to nie wymysł krajowy, lecz konieczność wymuszona przez dyrektywę unijną w celu uporządkowania sytuacji w zakresie opodatkowania bonów podatkiem VAT w państwach członkowskich. Praktyka pokazuje, że panuje w tym zakresie zupełna samowola. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jednak jeśli wydawanie bonów jest istotnym elementem działalności firmy, warto wcześniej przeanalizować wpływ nowych przepisów nie tylko na rozliczenia VAT, ale też ewentualną konieczność dostosowania systemów informatycznych, czy kas…