Wyrejestrowanie z VAT nie zawsze pozbawia prawa do odliczenia – TSUE na korzyść podatników

Polskie organy skarbowe wykreślą podmiot z rejestru podatników VAT np. gdy pomimo ciążącego na podatniku obowiązku, nie składa on deklaracji, lub też składa deklaracje nie wykazując w nich ani zakupów, ani sprzedaży. Aktualizacja rejestrów VAT na podobnych zasadach dokonywana jest także przez organy podatkowe niektórych innych państw Unii Europejskiej. Podatnicy czasowo wykreśleni z rejestru podatników VAT zastanawiają się, czy konsekwencją takiego wykreślenia może być pozbawienie wykreślonego podatnika…