Brak możliwości zidentyfikowania odbiorcy – brak stawki 0%?

NSA zadaje kolejne pytanie do TSUE, w kontekście eksportu towaru poza UE. Sprawa dotyczy sytuacji, w których towar bez wątpienia opuścił polski obszar celny, a za granicą trafił – no właśnie – nie wiadomo do kogo. Istota pytań zadanych przez NSA do TSUE jest następująca: Czy zwolnienie z prawem do odliczenia (w Polsce stawka 0%) powinna mieć miejsce w każdym wypadku, jeżeli są spełnione łącznie dwa warunki: wywóz towaru nastąpił na rzecz nieustalonego odbiorcy…