Gdy fakturę wystawi podmiot niezarejestrowany, czyli wątpliwości z odliczeniem VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2018 roku (sygn. akt I FSK 769/16) uznał, że sam brak rejestracji kontrahenta dla celów VAT nie może pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy w ramach tej współpracy dostawy lub usługi zostały faktycznie wykonane. Sąd wyraźnie jednak zaznaczył, że od momentu otrzymania informacji o braku rejestracji kontrahenta podatnik nie może już twierdzić, że działał w dobrej wierze. I w konsekwencji nie powinien odliczać…