Przedłużenie terminów przekazania zaliczek PIT za październik-grudzień 2020 r.

19 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie to przewiduje przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez niektórych płatników w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. Odnosi się ono m.in. do podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną ubrań i żywności, działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej, filmowej, sportowej, turystycznej czy organizującej różnego rodzaju…