Czy wydatki na obsługę finansowania zwiększają wartość początkową środków trwałych?

Koszty finansowania dłużnego, m.in. naliczone odsetki, zwiększają wartość początkową środków trwałych (CAPEX). Realizacja nowej inwestycji często wiąże się z ponoszeniem innych wydatków związanych z finansowaniem dłużnym, tj. kosztów doradztwa  związanego z pozyskaniem finansowania, kosztów bieżącej obsługi finansowania (np. raportowanie wydatkowania środków), kosztów zabezpieczeń czy opłat bankowych związanych z uruchomieniem finansowania niebędących odsetkami. Nie jest jednoznaczne, czy tego typu wydatki mogą lub powinny zwiększać wartości początkowe…