Jak ujmować specyficzne transakcje w CIT-TP/PIT-TP?

Odkąd opublikowano pierwszą wersję uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP/PIT-TP), podatnicy zgłaszali wątpliwości dotyczące miejsca prezentacji transakcji specyficznych jak na przykład refaktura, cashpool czy hedging, których nie można było jednoznacznie przyporządkować do kategorii wskazanych przez ustawodawcę. Ministerstwo nie zmieniło znacząco w tym zakresie wzoru formularza, natomiast wśród odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników, znalazły się również wytyczne dotyczące tego, gdzie takie transakcje w sprawozdaniu…