Zdążyć przed Nowym Rokiem, czyli o zbliżającym się terminie na wypełnienie obowiązków TP

Rok 2019 jest pierwszym okresem, za który obowiązki dokumentacyjne muszą zostać zrealizowane w oparciu o nowe przepisy, tj. przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W związku z pandemią COVID-19, wydłużono termin na wypełnienie obowiązków o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020 r. Przypominamy zatem, co do końca roku powinni przygotować i zaraportować podatnicy, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów. Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local file) Local file powinien…