Ceny transferowe – koniec roku był intensywny również dla Ministerstwa Finansów

W czasie, kiedy podatnicy intensywnie pracowali nad przygotowaniem dokumentacji cen transferowych za 2019 r., Ministerstwo Finansów również nie próżnowało. Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie wyjaśnień i przepisów prezentowanych przez MF w ostatnich dwóch tygodniach grudnia. Transakcje z rajami podatkowymi Największą zmianą w 2021 r. będzie podejście do dokumentowania transakcji z rajami podatkowymi. O zmianie tej wspominaliśmy w jednym z poprzednich wpisów. Przy czym finalnie, próg dokumentowania transakcji, w przypadku jej realizacji, jeżeli rzeczywisty właściciel…

Statystyki dotyczące CBC opublikowane przez OECD

Kogo dotyczy CBC? Raportowanie według krajów, CbC – R (z ang. country by country reporting), obejmuje międzynarodowe grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln EUR. Podmiotem odpowiedzialnym za złożenie raportu jest tzw. jednostka dominująca, która w imieniu całej grupy składa informację o grupie podmiotów. Wszystkie podmioty powiązane mają z kolei obowiązek złożenia powiadomienia o przynależności do takiej grupy wraz ze wskazaniem podmiotu składającego…

Zmienione rozporządzenie CbC – zapewnienie zgodności przepisów ze standardami europejskimi i międzynarodowymi

12 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania. Ustawodawca nie ingerował znacząco w treść samego rozporządzenia. Zmiany mają charakter jedynie techniczny i porządkowy, polegający na dostosowaniu przepisów do regulacji europejskich, jak i międzynarodowych. Jak informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej, zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu CbC mają za zadanie zapewnić zgodność…