Zmiany w CIT 2019: koszt nabytych wierzytelności

Od 2019 r. dla podatników, którzy nabyli w ramach jednej transakcji pakiet co najmniej 100 wierzytelności bez wyodrębnienia ceny nabycia poszczególnych wierzytelności dochodem z takiego pakietu będzie nadwyżka przychodów uzyskanych z wierzytelności nad kosztem nabycia pakietu. Za przychody z wierzytelności, które wchodziły w skład pakietu będą uznawane środki lub wartości otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środki i wartości ze zbycia całości lub części wierzytelności wchodzących w skład pakietu, z wyjątkiem opłat,…