Finalne objaśnienia podatkowe dotyczące metody PCN – co w trawie piszczy?

Pod koniec marca br , Ministerstwo Finansów opublikowało finalne objaśnienia podatkowe dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (dalej też: metoda PCN). Celem tych objaśnień jest wyjaśnienie aspektów praktycznych związanych z zastosowaniem tej metody oraz zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego podatników. Objaśnienia bazują na przepisach podatkowych obowiązujących od 2019 r. i mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych mających miejsce po 31 grudnia 2018 r. Objaśnienia zostały podzielony na sześć działów tematycznych: Przesłanki stosowania metody…