Zakwaterowanie uczniów w gminnej bursie poza VAT

Choć minęło już ponad półtora roku od upływu terminu na scentralizowanie rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST), w dalszym ciągu trwają spory o to jakie czynności wykonywane przez gminę podlegają opodatkowaniu a jakie pozostają poza zakresem zastosowania ustawy o VAT. Problem ten istniał wprawdzie również przed wprowadzeniem obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT, jednak z uwagi na fakt, że przed 2017 r. jednostki i zakłady budżetowe były przez fiskusa traktowane jako odrębni…

Ciągle nie wiadomo, które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu

Oczywistym jest, że jednostki samorządu terytorialnego nie stanowią obszaru oszustw i nadużyć w zakresie VAT. Skoro muszą rozliczać tę daninę, to chciałyby wiedzieć jak to robić, żeby nie narazić się na błędy i sankcje. Ciągle jednak w tym obszarze jest sporo tematów kontrowersyjnych, np. kwestia objęcia centralizacją niektórych jednostek budżetowych, takich jak Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP). Są to jednostki…