Nowelizacja CIT – organy podatkowe zadbają o rynkowy charakter transakcji?

Jednym z elementów nowelizacji przepisów TP jest wprowadzenie instrumentów mających na celu egzekwowanie obowiązku stosowania cen rynkowych, czyli tzw. recharakteryzacji oraz możliwości nieuznania transakcji. Instytucja recharakteryzacji oraz nieuznawania transakcji– na czym polegają? Zgodnie z nowelizacją, istota wymienionych instrumentów polega na tym, że organ określając dochód lub stratę będzie mógł uznać, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję. Zastosowanie omawianych…