Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – pozostał niecały miesiąc na złożenie do urzędu skarbowego

Tylko niecały miesiąc pozostał do wypełnienia terminów raportowania z zakresu cen transferowych. Jednym z obowiązków jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze transakcji podpisanego przez członków zarządu spółki. Dla większości podmiotów termin ten mija bowiem już 31 grudnia 2022 r. Odpowiedzialność za podpisanie i złożenie oświadczenia spoczywa na osobach odpowiedzialnych za sprawy spółki tj. członkach zarządu. W oświadczeniu tym członkowie zarządu są zobowiązani do potwierdzenia dwóch…

Myślisz, że to (T)akie (P)(R)oste? Przygotuj formularz TPR już teraz!

Termin na złożenie TPR za 2021 r. do Szefa KAS mija już wkrótce – 31 grudnia 2022 r.! Nie warto więc odkładać prac związanych z uzupełnieniem formularza na ostatnią chwilę i złożyć go w możliwie wczesnym terminie. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez podatników może być kosztowne. Perspektywa kar Wypełnienie formularza w pośpiechu może wiązać się z nieprawidłowymi kalkulacjami zaraportowanych danych i brakiem możliwości wcześniej identyfikacji ryzyk. Warto również podkreślić, że organy podatkowe do typowania…

Dokumentacje LF – diabeł tkwi w szczegółach

Wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych zajmuje istotne miejsce w kalendarzu podatników. Punktem wyjścia dla rzetelnego wywiązania się z obowiązków TP jest dokumentacja lokalna (Local File). Ostatnie zmiany w przepisach karnoskarbowych nadały dokumentacji lokalnej jeszcze bardziej istotne znaczenie. Ustawodawca wprowadził m.in. sankcję za sporządzenie dokumentacji niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Podatnik odpowie również na gruncie karnoskarbowym za złożenie informacji TP-R niezgodnej z lokalną dokumentacją. Coraz bardziej…

Terminy na sporządzenie analiz cen transferowych coraz bliżej

To już ostatnia chwila na zajęcie się tematem wypełniania obowiązków w zakresie przygotowania analiz porównawczych. W związku z pandemią Covid-19 w 2021 roku, terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych za 2021 rok (w tym analiz cen transferowych) zostały przedłużone dla większości podatników do końca 2022 roku. Aktualizacja analiz cen transferowych Jednym z elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych są analizy cen transferowych mogących przybrać formę analizy porównawczej lub analizy zgodności. Analizy te podlegają aktualizacji…

Terminy sprawozdawcze za 2021 rok coraz bliżej – czy jesteś przygotowany?

Terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok zbliżają się nieuchronnie. Do 31 grudnia zostały niecałe 2 miesiące, a formalności, jak co roku, trzeba dopełnić całkiem sporo. Dla tych, którzy jeszcze nie przygotowali dokumentów za 2021 rok, opracowaliśmy krótki cykl podsumowujący obowiązki, jakie należy wypełnić. Co tydzień będziemy przypominać po jednym z obowiązków, wskazując na kwestie formalne, ale przede wszystkim skupimy się na aspektach praktycznych. Pokażemy, które informacje z poszczególnych obowiązkowych dokumentów…

Estoński CIT „nie upraszcza” cen transferowych

Od 1 stycznia 2021 r. określeni podatnicy CIT mogą wybrać formę opodatkowania osiąganych dochodów, tj. mogą rozliczać się na zasadach ogólnych (znanych dotychczas) lub wybrać nową uproszczoną formę opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT). Jaka jest różnica? W klasycznym CIT przedmiotem opodatkowania jest dochód rozumiany jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami, który firma uzyskała w danym roku podatkowym (suma dochodów ze wszystkich źródeł…

Wyczekiwane przez podatników zmiany i informacje wchodzą w życie

Przed końcem roku i rozpoczęciem intensywnego okresu prac nad dokumentowaniem i raportowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi i podmiotami rajowymi mamy kilka dobrych wiadomości dla podatników.  W piątek 21 października na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana trzecia wersja Informatora TPR-C, która stanowi uzupełnienie i rozszerzenie drugiego wydania z października 2021 roku. Informator TPR-C to publikacja przygotowywana w formie praktycznych pytań i odpowiedzi odnoszących się do poszczególnych sekcji formularza informacji o cenach transferowych. Co się zmieniło?…

Recharakteryzacja transakcji – realne zagrożenie? Tak, ale dopiero od 1 stycznia 2019 r.?

Wyrokiem I SA/Gl 233/22 z 31 sierpnia 2022 r. WSA w Gliwicach uchylił decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w sprawie zaniżenia podatku CIT w 2016 r. Sprawa dotyczyła nabycia i dzierżawy znaków towarowych od podmiotu powiązanego i zaliczenia kosztów związanych z amortyzacją i dzierżawą do kosztów uzyskania przychodu. W efekcie Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego uznał, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów i określił stratę w podatku dochodowym na kwotę 212.033.684,97 zł. Organ uznał, że faktycznym przedmiotem transakcji…

Automatyzacja w cenach transferowych- dlaczego warto?

Wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych stanowi dla części podatników duże wyzwanie z uwagi na spectrum i skalę realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi. W przypadku obowiązków za rok 2021 podatnicy mają dodatkowo utrudnione zadanie, ponieważ dopiero 29 września 2022 r. pojawił się nowy formularz TPR-C. Pozostaje zatem coraz mniej czasu na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Oprócz krótkiego terminu na wypełnienie obowiązków, podatnicy mogą mieć dodatkowo problem…

Wiążące polecenia dla spółek zależnych

W dniu 13 października weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych[1], w ramach której wprowadzone zostały przepisy dotyczące grupy spółek, w tym nowego instrumentu wiążącego polecenia. Nowe przepisy prawa holdingowego przewidują możliwość wydania przez spółkę dominującą wiążącego polecenia skierowanego do spółki zależnej, w celu realizacji wspólnego interesu grupy spółek. Wiążące polecenie ma dotyczyć prowadzenia spraw spółki, czyli będzie mogło mieć wpływ na realizowane przez spółkę operacje gospodarcze…