Konsultacje podatkowe ws. „Objaśnień dotyczących korekty cen transferowych”

W dniu dzisiejszym na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt „Objaśnień dotyczących korekty cen transferowych”, a tym samym rozpoczęto konsultacje podatkowe w tej sprawie. Tym razem Objaśnienia Ministerstwa Finansów odnoszą się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz odpowiednio ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., dotyczących zasad dokonywania korekty cen transferowych oraz momentu ujęcia korekty cen transferowych w księgach podatkowych. Objaśnienia…

TPR Informacja o cenach transferowych

W dniu dzisiejszym na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się finalna wersja publikacji – „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wrzesień 2020, MF”. Publikacja jest zestawieniem odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (TPR) i ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązanie się z tych obowiązków. Przypominamy, że termin na złożenie informacji TPR do Szefa KAS został przedłużony do 31 grudnia 2020 r.…