Fiskus zaakceptuje kopie certyfikatów rezydencji

W najnowszym projekcie zmian przepisów o podatkach dochodowych przewiduje się również rozwiązania mające ułatwić życie  podatnikom. Do takich zmian należy  możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. Niestety takie rozwiązanie będzie ograniczone do określonych sytuacji i obarczone pewnymi warunkami. Kopią certyfikatu rezydencji będzie mógł posłużyć się płatnik w stosunku do płatności wypłacanych na rzecz  zagranicznego kontrahenta świadczącego tylko określony katalog usług. Usługi, o których mowa to: świadczenia…