Cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Funkcjonujące w obrocie prawnym orzeczenia sądów administracyjnych i organów podatkowych nie uławiają rozliczeń VAT podmiotom nabywającym mieszkania i następnie dokującym cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów sprzedaży lokalu na rzecz osób trzecich. Do kwestii skutków na gruncie podatku VAT dokonywania przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej odniósł się WSA w Krakowie w wyroku z 28 marca 2018 r. o sygn. akt I SA/Kr 132/18. Sprawa którą rozstrzygnął Sąd dotyczyła…