Jak liczyć limit kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów podatkowych?

Od 1 stycznia 2018 r. zasady cienkiej kapitalizacji zostały zastąpione przepisami limitującymi zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego (np. odsetek). Nowe regulacje przewidują, że nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej 30% EBITDA (podatkowej) danego podatnika podlega wyłączeniu z jego kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym. Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianymi przepisami, limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego nie stosuje…