CIT-8 z nowymi obowiązkami w zakresie cen transferowych

Od 2018 r. data 31 marca jest dla przedsiębiorców podwójnie ważna. Poza obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego, podatnicy powinni najpóźniej tego dnia być gotowi z dokumentacją cen transferowych. Termin ten dotyczy podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dla pozostałych podatników termin ten uzależniony jest od końca wybranego przez nich roku podatkowego. Niedopełnienie obowiązku przygotowania dokumentacji wiąże się z ryzykiem surowych sankcji karno-skarbowych.…