Podatek przychodowy: Polska wprowadza podatek minimalny proponowany przez OECD – prawda czy fałsz?

Wczoraj dowiedzieliśmy się z konferencji prasowej przedstawicieli rządu, że wprowadzenie podatku przychodowego to jednak nie żart, że prace w tym kierunku naprawdę są prowadzone, choć jeszcze 30 sierpnia w wywiadzie dla portalu biznes.trojmiasto.pl (https://biznes.trojmiasto.pl/Czy-Polski-Lad-da-sie-lubic-Minister-twierdzi-ze-krytyka-jest-potrzebna-n159095.html¬) minister Sarnowski twierdził, że wdrożenie podatku przychodowego (choć co prawda w powiązaniu z likwidacją CIT) nie jest obecnie rozważane przez Ministerstwo Finansów, lecz jest to jedynie postulat pewnych środowisk. Na wczorajszej konferencji minister tłumaczył tymczasem, że wrzucony w ostatniej chwili,…

Limit kosztów finansowania dłużnego nie dotyczy wybranych inwestycji

Co do zasady podatnicy są zobowiązani do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% EBITDA Od reguły tej ustawa przewiduje kilka odstępstw. Po pierwsze ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczających 3 mln zł. Po drugie, ograniczenia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw finansowych, tj. np. banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji kredytowych. Po trzecie, ograniczenia nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej.…

Cost segregation a koszty finansowania dłużnego

Koszty finansowania dłużnego [KFD] są kluczowymi kosztami pośrednimi kapitalizowanymi do wartości początkowych środków trwałych. W ramach projektów cost segregation (rozliczania inwestycji na środki trwałe) w MDDP otrzymujemy często pytanie o wpływ takiego rozliczenia na stosowanie limitów KFD. Aktualna regulacja z art. 15c ustawy CIT każe limitować KFD stanowiące koszty uzyskania przychodów [KUP]. KFD skapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych stanowią KUP poprzez odpisy amortyzacyjne…

Koszt odsetek od pożyczki na zakup udziałów można alokować do dochodu z innych źródeł przychodów w CIT – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, które może okazać się istotne dla spółek spłacających odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów lub akcji. Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku z 20 lipca 2021 r. (sygnatura II FSK 2627/20), pożyczkodawca – podatnik CIT powinien rozpoznawać odsetki jako koszt pośredni i może alokować koszt do dochodu osiąganego z zysków kapitałowych oraz dochodu z innych źródeł przychodów poprzez zastosowanie klucza przychodowego.…

Zysk komandytariusza ze spółki komandytowej może być wolny od podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r., w zależności od decyzji wspólników) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Przepisy wprost wskazują że art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, przewidujący zwolnienie z opodatkowania m.in. dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna) na rzecz swoich wspólników  będących również spółką kapitałową, przy spełnieniu pewnych warunków, będzie miało zastosowanie również do zysków ze spółek komandytowych powstałych po dacie kiedy stały się…

Termin 5 lat na rozliczenie straty spółki nie biegnie w czasie funkcjonowania PGK – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok istotny dla spółek, które poniosły stratę podatkową w CIT przed przystąpieniem do PGK i nie zdążyły jej rozliczyć. WSA potwierdził, że termin pięciu lat podatkowych na obniżenie dochodu spółki (podatnika) nie obejmuje okresu, w którym spółka była członkiem PGK. Tym samym okres ten jest „zawieszony” na czas funkcjonowania PGK (wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1308/20). Przypomnijmy, zgodnie…

Ministerstwo Finansów zakomunikowało zmiany w tzw. estońskim CIT

Flagowy projekt podatkowy Ministerstwa Finansów, jakim jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, potocznie nazywany „estońskim CITem”, po pierwszych miesiącach obowiązywania już czekają zmiany. Ilość ograniczeń i wymogów sprawiła, że jeszcze przed wejściem w życie przepisów doczekały się one ponad 100 stronicowych objaśnień, a z samego rozwiązania skorzystało niespełna 350 podmiotów. Ministerstwo Finansów zapowiada poprawki do ryczałtu, które mają uatrakcyjnić to rozwiązanie. Nastąpić ma zamiana lub ograniczenie wybranych warunków…

Polska fundacja rodzinna coraz bliżej

Autorzy: Bartosz Głowacki, Konrad Medoliński. Rządowy projekt dotyczący wprowadzenia fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego został opublikowany na stronach RCL 22 marca 2021 r. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. i, jak przekonuje ustawodawca, ma być rozwiązaniem problemów związanych z planowaniem sukcesji. Celem ustawodawcy jest bowiem stworzenie formy organizacyjnej pozwalającej zapewnić ochronę majątku rodzinnego przed utratą, zarządzać nim, a sam majątek i dochody dzięki niemu…

Kiedy rozliczenie straty podatkowej od 2021 roku nie będzie możliwe

Zmiany w podatkach dochodowych obowiązujące od 2021 roku wprowadziły nowe ograniczenia w możliwości rozliczania strat podatkowych. Niektóre z nich, jak w przypadku działań restrukturyzacyjnych, wynikają wprost z zakazu zawartego w przepisach prawa. Przed 2021 rokiem, spółka (podatnik) łącząca się z inną spółką poprzez przejęcie jej majątku, nie mogła rozliczyć straty podatkowej spółki przejmowanej. Od obecnego roku, zakaz zasadniczo dotyczy również rozliczenia straty własnej poniesionej przed rokiem połączenia. Dodatkowo, zakaz…

Zmiany w amortyzacji środków trwałych używanych w strefach

Autorzy: Bartosz Głowacki, Partner, Doradca podatkowy w MDDP oraz  Rafał Kran, Menedżer, Doradca podatkowy w MDDP W sobotę 28 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach dochodowych. Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Jedna z istotnych zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2021 r. jest ograniczenie prawa do obniżania stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Kogo to dotyczy? Wszystkich podatników wykorzystujących…