Miejsce powstania obowiązku VAT w przypadku przemytu celnego

Niewypełnienie warunków lub obowiązków wynikających z prawa celnego może doprowadzić do powstania długu celnego. Wraz z cłami należny będzie również VAT. Jednak w przypadkach naruszenia przepisów celnych i identyfikacji tego naruszenia w różnych państwach członkowskich, w którym państwie VAT importowy jest należny? TSUE pochylił się nad zagadnieniem VAT importowego w sprawie przywozu samochodu z Turcji do Niemiec wprowadzonego do UE przez Bułgarię, następnie przewiezionego przez Serbię (poza UE) i ponownie wprowadzonego…

TSUE: Doliczenie wartości oprogramowania udostępnionego bezpłatnie kontrahentowi w państwie trzecim do wartości celnej importowanych towarów

W wyroku C-509/19 BMW Bayerische Motorenwerke AG (strona skarżąca/BMW) przeciwko Hauptzollamt München (główny urząd celny/HZA) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do kwestii wliczenia kosztów oprogramowania, udostępnianego bezpłatnie przez stronę skarżącą kontrahentom z państw trzecich w celu wytworzenia określonych modułów, które następnie są przywożone na teren Unii Europejskiej, do wartości transakcyjnej zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. b) Unijnego Kodeksu Celnego. BMW sprowadza…