Wykreślenie z rejestru VAT a prawo do odliczenia

Właściwością pytań prejudycjalnych spływających do TSUE jest czasami ich – wydawało by się – oczywistość. W wielu przypadkach na pierwszy rzut oka treść pytania może budzić zdziwienie  – dla doradców podatkowych z innych państw członkowskich odpowiedzi na zadane pytania wydają się proste a zagadnienie nie budzące wątpliwości w praktyce. Teoretycznie tak było również w przypadku wyroku TSUE z 7 marca 2018 r. (C-159/17) – Dobre M. Marius Pod rozstrzygnięcie…