Cost segregation a koszty finansowania dłużnego

Koszty finansowania dłużnego [KFD] są kluczowymi kosztami pośrednimi kapitalizowanymi do wartości początkowych środków trwałych. W ramach projektów cost segregation (rozliczania inwestycji na środki trwałe) w MDDP otrzymujemy często pytanie o wpływ takiego rozliczenia na stosowanie limitów KFD. Aktualna regulacja z art. 15c ustawy CIT każe limitować KFD stanowiące koszty uzyskania przychodów [KUP]. KFD skapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych stanowią KUP poprzez odpisy amortyzacyjne…