Zmienione rozporządzenie CbC – zapewnienie zgodności przepisów ze standardami europejskimi i międzynarodowymi

12 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania. Ustawodawca nie ingerował znacząco w treść samego rozporządzenia. Zmiany mają charakter jedynie techniczny i porządkowy, polegający na dostosowaniu przepisów do regulacji europejskich, jak i międzynarodowych. Jak informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej, zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu CbC mają za zadanie zapewnić zgodność…

Raportowanie CBC – ważne obowiązki na koniec roku

W tym roku fiskus nie pozwoli podatnikom odpocząć. Do 31 października należało złożyć powiadomienie CBC za 2016 r., a już 31 grudnia upływa termin na przekazanie Szefowi KAS powiadomienia za rok 2017. 31 grudnia to też termin na złożenie raportu CBC. Dla przypomnienia, powiadomienie CBC mają obowiązek złożyć wszystkie spółki wchodzące w skład grup międzynarodowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku 750 mln EUR i które zostały objęte konsolidacją. W powiadomieniu należy wskazać,…