Organy podatkowe nieskutecznie przedłużają zwroty VAT

Przedłużanie zwrotu VAT przez organy podatkowe ze względu na konieczność dokonania weryfikacji zasadności tego zwrotu jest powszechną praktyką. Nierzadko jednak do takiego przedłużenia dochodzi z naruszeniem przepisów. Sądy administracyjne coraz częściej stają po stronie podatników i stwierdzają, że organy podatkowe nie dopełniły warunków skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT. Tego zagadnienia dotyczyła niedawna uchwała NSA z 21 września 2020, sygn. akt I FPS 1/20. Kiedy organ podatkowy może…