Wsteczna rejestracja VAT może zmienić rozliczenia podatnika

Fakt rejestracji podmiotu jako podatnika VAT nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego, decydujące jest faktyczne wykonywanie czynności opodatkowanych VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 sierpnia 2018 roku (sygn. akt III SA/Wa 3934/17). WSA w Warszawie uznał, że podatnikiem VAT nie można być wybiórczo, np. tylko na potrzeby rozliczenia jednej transakcji. Spóźniona rejestracja może bowiem oznaczać, że pierwotnie dokonane rozliczenia z tytułu prowadzonej działalności…

Czynności zwolnione z VAT – kłopoty z rozliczeniem podatku

Pojawienie się sprzedaży zwolnionej z VAT często powoduje znaczące skomplikowanie rozliczeń VAT u podatników. Problem ten w szczególności dotyka podatników, którzy prowadzą co do zasady działalność opodatkowaną natomiast od czasu do czasu pojawiają się u nich czynności zwolnione z VAT  takie jak udzielanie pożyczek czy transakcje na wierzytelnościach. Pojawia się wtedy pytanie, czy ta dodatkowa działalność wpływa na rozliczenie podatku naliczonego (np. według proporcji) i jak ten podatek rozliczyć? Co do zasady taka sporadyczna…