WSA staje po stronie podatników wykreślonych z rejestru VAT UE

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT UE nie jest czynnością materialno-techniczną i powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej – wskazał WSA w wyroku w sprawie podatnika wykreślonego z rejestru VAT UE na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT (Wyrok WSA w Warszawie z 4 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3481/17). Postępowanie w sprawie toczyło się wskutek złożenia skargi do WSA przez spółkę wykreśloną z rejestru podatników VAT UE.…