stawka 0% dla usług transportowych i spedycji

Mimo że często zamiennie używa się pojęć transportu i spedycji to jednak w „spedycji” mieści się szerszy zakres czynności niż pod pojęciem transportu (przewozu), natomiast sam transport może, ale nie musi być jedną z nich. W zakres usługi spedycji może wchodzić bowiem cały zestaw czynności, wykonywanych przez spedytora bezpośrednio lub pośrednio, które mają doprowadzić do przewozu towaru w określone miejsce (np. załadunek, rozładunek, przepakowanie). Skoro więc transport i spedycja mogą…