Jeśli nie było dostawy, badanie dobrej wiary podatnika jest zbędne

Pojęcie należytej staranności czy dobrej wiary podatnika w kontekście wyłudzeń podatku jest ostatnio przedmiotem wielu komentarzy, również za sprawą przygotowanej przez Ministerstwo Finansów Metodyki – wytycznych dla organów w zakresie badania należytej staranności podatników. Pojawia się jednak pytanie, czy jeśli do dostawy w ogóle nie doszło, tzn. faktycznie nie miała ona miejsca, czy w takiej sytuacji organ nadal powinien badać należytą staranność podatnika, czy też może odmówić prawa…

Dobra wiara ponad wszystko

Zaliczka i prawo do jej odliczenia było przedmiotem wyroku TSUE z 31 maja 2018 w sprawach połączonych C-660/16 i C-661/16 (przeciwko A. Kollroß i E. Wirtl). Obaj wskazani podatnicy złożyli zamówienie i dokonali stosownej wpłaty zaliczki. Niemniej jednak do dostawy zamówionego towaru nigdy nie doszło. Przedsiębiorca, który przyjął zamówienie ogłosił upadłość. Ponadto, jak wykazało postępowania upadły podatnik działał w złej wierze w celu popełnienia oszustwa. Istotą pytań…