Nowa stawka sankcji VAT

W ostatnim czasie pojawiły się w prasie informacje, że Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie dodatkowej stawki tzw. sankcji VAT. Stawka ta – wynosząca 15% zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe – miałaby obowiązywać wówczas, gdy podatnik złoży korektę…