Kolejne rewolucyjne zmiany w cenach transferowych

W dniu 16 lipca br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych. Proponowane zmiany to niewątpliwie kolejna rewolucja w podejściu do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Zgodnie z projektem, dotychczasowe regulacje w zakresie cen transferowych zostaną zniesione, a w ich miejsce wprowadzony zostanie odrębny rozdział poświęcony wyłącznie temu zagadnieniu. Co istotne, niewiele elementów obecnej regulacji zostało przeniesionych na grunt projektu. Jak wynika z uzasadnienia do projektu,…