Odsetki zwiększające wartość inwestycji a limit kosztów finansowania dłużnego

Przepisy modyfikujące dotychczasowe zasady dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji weszły w życie od 1 stycznia 2018 r., ale do pożyczek udzielonych przed ich wejściem w życie będą mieć zastosowanie od 1 stycznia 2019 r. Przepisy zostały wprowadzone w ramach częściowej implementacji dyrektywy ATAD w celu ograniczenia przenoszenia zysków w drodze nadmiernych płatności odsetkowych. Obecnie nadwyżka kosztów finansowania dłużnego jest kosztem podatkowym tylko do wysokości 30% podatkowej EBITDA. Ograniczenie nie ma zastosowania do nadwyżki…