Dobra wiara ponad wszystko

Zaliczka i prawo do jej odliczenia było przedmiotem wyroku TSUE z 31 maja 2018 w sprawach połączonych C-660/16 i C-661/16 (przeciwko A. Kollroß i E. Wirtl). Obaj wskazani podatnicy złożyli zamówienie i dokonali stosownej wpłaty zaliczki. Niemniej jednak do dostawy zamówionego towaru nigdy nie doszło. Przedsiębiorca, który przyjął zamówienie ogłosił upadłość. Ponadto, jak wykazało postępowania upadły podatnik działał w złej wierze w celu popełnienia oszustwa. Istotą pytań…