3 mln + 30% EBITDA – ważne rozstrzygnięcie NSA o limicie kosztów finansowania dłużnego

20 października 2021 r. NSA wydał wyrok o sygn. II FSK 390/19, w którym potwierdził, że na potrzeby artykułu 15c ustawy o CIT, limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ustala się jako sumę 3 mln zł oraz 30% podatkowej EBITDA. Według naszych ustaleń, jest to pierwszy wyrok NSA w tej sprawie, który utrwala niemalże jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, stosowanie limitu z artykułu 15c ustawy o CIT…

„Stare” pożyczki a limit kosztów finansowania dłużnego w roku 2018

Podmioty, które dokonały już rozliczenia CIT za 2018 r. oraz te, które z uwagi na przesunięty rok podatkowy będą je dopiero składać powinny zwrócić szczególną uwagę na rozliczenie odsetek w kosztach podatkowych. W roku 2018 obowiązywało kilka systemów dot. (nie)zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, których stosowanie było uzależnione od daty faktycznego przekazania pożyczki pożyczkobiorcy. Obecnie obowiązujące zasady oparte m.in. na wartości podatkowej EBITDA były stosowane wyłączenie do pożyczek/kredytów, ale bez znaczenia czy od podmiotu…

Jak liczyć limit kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów podatkowych?

Od 1 stycznia 2018 r. zasady cienkiej kapitalizacji zostały zastąpione przepisami limitującymi zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego (np. odsetek). Nowe regulacje przewidują, że nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej 30% EBITDA (podatkowej) danego podatnika podlega wyłączeniu z jego kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym. Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianymi przepisami, limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego nie stosuje…