Objaśnienia do TP-R za 2020 rok ujrzały światło dzienne

Długo oczekiwane objaśnienia zostały dzisiaj opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Mają one na celu ułatwienie podatnikom wywiązanie się z obowiązku raportowania i zapewnienie wsparcia w przygotowaniu informacji o cenach transferowych (TP-R) za 2020 r. Czy tak się rzeczywiście stanie? Okaże się to już niedługo. Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji finansowych i danych dotyczących analiz cen transferowych objętych dokumentacją cen transferowych. Warto pamiętać, że już na koniec grudnia…

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19

18 grudnia OECD opublikowała długo oczekiwane wytyczne dotyczące skutków pandemii COVID-19 w zakresie cen transferowych (dalej: Wytyczne COVID-19). Bezprecedensowe warunki gospodarcze, wynikające z pandemii COVID-19, doprowadziły do praktycznych problemów związanych z zastosowaniem zasady ceny rynkowej w ramach transakcji realizowanych przez podmioty powiązane, stąd Wytyczne COVID-19 były od dłuższego czasu wyczekiwane przez podatników. Dlatego cieszy fakt, że udało się opublikować je jeszcze przed zakończeniem roku. Wytyczne COVID-19…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – kondycja/ocena podmiotu na tle branży na podstawie określonych wskaźników finansowych

W formularzu TP-R, poza podaniem informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2019 r., podatnicy zobowiązani są do wskazania wartości czterech wskaźników finansowych dotyczących rentowności przedsiębiorstwa, tj. marży operacyjnej, marży zysku brutto, rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego. Wybrane na potrzeby TP-R wskaźniki rentowności pozwolą w syntetyczny sposób zobrazować kondycję finansową podmiotu składającego formularz TP-R. Ponadto, co bardziej istotne, mając na względzie, że wszystkie podmioty składające TP-R będą…