Zmiany deklaracji podatkowych vs ceny transferowe – w pigułce

Nowe wzory deklaracji podatkowych… 9 maja 2018 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt obejmuje zmiany w deklaracjach podatkowych, w tym m.in. w deklaracji CIT-8, a także wprowadza nowe deklaracje jak np. CIT/MIT (dla podatników zobowiązanych do zapłaty tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu/dzierżawy budynków). Zmiany w formularzach wynikają…