Globalny podatek cyfrowy w 2020 roku – czy to możliwe?

W październiku OECD opublikowało dokument dotyczący Jednolitego Podejścia w ramach Filaru I (Secretarial Proposal for a „Unified Approach” under Pillar One). Od kliku lat trwa dyskusja dotycząca zasad opodatkowania biznesów cyfrowych. Publikacja dokumentu może wskazywać na znaczące przyspieszenie prac. Być może w 2020 roku uda się wypracować jednolite podejście do m.in. tego, w jaki sposób należy alokować dochody takich firm do poszczególnych krajów, w których prowadzona jest działalność…